News
#MortuarySavingsDeposit

Giving of check to our late BCMPC-Trinidad Branch Member

Sa tinuig nga 500 pesos, ang imong benipisyaryo makadawat og P80,000.00.

#OurMemberOurAsset